Euran Yritystilit Oy

  • Perustettu vuonna 2005
  • Toimitusjohtaja ja omistaja Pirjo Lintusalo
  • Auktorisoitu 18.5.2011
  • Seitsemän työntekijää
  • Asiakkaita rakennusalan yrityksistä hoiva-alan yrityksiin länsirannikolta pääkaupunkiseudulle
  • Euran Yritystilit Oy valittiin Euran vuoden yrittäjäksi vuonna 2014

Sähköinen taloushallinto palvelun selkärankana

”Pienetkin yritykset ovat siirtymässä sähköiseen laskutukseen, koska se on yhä useamman ostajan vaatimus”, toteaa toimitusjohtaja Pirjo Lintusalo Euran Yritystilit Oy:stä. Monilla kunnilla ja isommilla yrityksillä sähköiset laskut ovat jo ehdoton vaatimus tavaran- ja palveluntoimittajille. Tämä onkin vauhdittanut myös pienempien yritysten siirtymistä verkkolaskuihin. Tässä kehityksessä Euran Yritystilit on vahvasti mukana.

Sähköisen taloushallinnon merkitys lisääntyy nopeasti ja samalla tilitoimistojen palvelut kehittyvät entistä kokonaisvaltaisemmaksi. Enää ei riitä pelkkä kirjanpito, vaan yritykset odottavat tilitoimistolta palvelua myös osto- ja myyntilaskutukseen sekä palkanlaskentaan. Näiden lisäksi konsultointi mm. veroasioissa ja yritysmuodon muutoksissa ovat jo arkipäivää.

Euran Yritystilit Oy on auktorisoitu tilitoimisto, joka palvelee asiakkaitaan 7 hengen voimin. Sähköisen taloushallinnon ja palvelun kehittäminen nähdään keskeisenä asiana tilitoimistoille sekä heidän asiakkailleen. Pirjo Lintusalo sanookin yrityksensä panostaneen sähköisiin ratkaisuihin, joilla tilitoimiston ja sen asiakkaiden yhteistoiminta on mahdollisimman tehokasta ja helppoa. Rutiineihin kuluva aika ja inhimilliset virheet vähenevät, osto- ja myyntilaskujen käsittelyn kulut pienenevät.

Oman työnsä ohella Pirjo Lintusalo toimii myös Euran Yrittäjät ry:n sekä Satakunnan Yrittäjät ry:n hallituksissa. ”Näissä rooleisssa näen suomalaisen yrittäjän ilot ja surut. Monille yrittäjille yhdistystoiminta avaa laajemman perspektiivin koko talouselämään ja auttaa verkostoitumaan. Se on myös oiva foorumi viedä eteenpäin kaikkia yrittäjiä hyödyttäviä asioita”.

Tervetuloa tutustumaan täyden palvelun tilitoimistoon!

Lataa yritysesitteemme Kolme askelta ulkoistukseen -esite