Vuosilomalaki 1.4.2016 alkaen

5.4.2016

Omavastuu lomalla sairastamisesta palaa ja perhevapaan lomakertymään tulee muutoksia. Vuosiloman siirtämiseen vuosilomalla sairastumisen vuoksi tulee kuuden päivän omavastuu. Lisäksi äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana vuosilomaa kertyy jatkossa enintään kuudelta kuukaudelta. Lait tulevat voimaan 1.4.2016.

Kuuden päivän omavastuu vuosilomalla sairastumisesta palaa

Vuosilomalain muutoksen myötä työntekijällä, joka sairastuu vuosilomansa aikana, on oikeus vuosiloman siirtämiseen kuuden omavastuupäivän jälkeen. Kuusi ensimmäistä työkyvyttömyyspäivää kunkin lomanmääräytymisvuoden mukaisesta vuosilomasta ovat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuta lomapäivien siirtoon. Omavastuu (karenssi) koskee yli neljän viikon (24 arkipäivän) pituisia vuosilomia. Täysi kuuden päivän omavastuu koskee viiden viikon (30 arkipäivän) pituista vuosilomaa. Omavastuu voi kulua myös yksittäisinä päivinä. Omavastuupäiviä voi kertyä sekä kesä- että talviloman ajalta.

Sairastuminen vuosiloman alkaessa

Omavastuu koskee ainoastaan tilanteita, jolloin sairastuminen tapahtuu vasta vuosiloman aikana. Sen sijaan se ei koske tilanteita, jolloin työntekijä sairastuu jo ennen lomaa tai samanaikaisesti loman alkaessa. Näissä tilanteissa työntekijällä on uuden lain mukaan edelleen oikeus pyytää vuosilomansa siirtoa, jos työntekijä on työkyvytön.

Vuosiloman siirron epääminen

On kuitenkin huomattava, että uuden pykälän mukaan oikeutta vuosiloman siirtämiseen ei kuitenkaan ole silloin, kun työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.  Tämä pätee työkyvyttömyyteen sekä vuosiloman alkaessa että vuosiloman aikana. Työntekijän on lisäksi viivytyksettä pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa sekä työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.

Siirtymäsäännös

Muutettuja vuosilomalain säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran pidettäessä lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2015 - 31.3.2016 ansaittuja vuosilomia. Uusia säännöksiä omavastuusta sovelletaan siis heti lain voimaantullessa 1.4.2016, vaikka loma on ansaittu jo ennen lain voimaantuloa, kunhan työnantaja tekee päätöksen loman siirrosta aikaisintaan 1.4.2016. Lain sanamuodon mukaan siirtymäsäännös koskee myös ennen 1.4.2015 ansaittuja lomia.

Laissa säädettyä pidemmät vuosilomat eli tes-perusteiset yli 5 vk:n lomat

Vuosilomalaissa säädetään lähtökohtaisesti ainoastaan lakisääteisistä vuosilomista. Työehtosopimuksissa voidaan sopia lakisääteisen vuosiloman osan ylittävistä osista sekä millaisia määräyksiä noudatetaan tilanteissa, joissa työntekijä tulee työkyvyttömäksi vuosilomalaissa säädettyä pidemmän vuosiloman aikana. Sopimusosapuolet voivat yhdessä määritellä sen, noudatetaanko näiden lomapäivien osalta vuosilomalain omavastuuta vai jotakin muuta. Loman siirto-oikeutta ei tarvitse olla näiden lomapäivien kohdalla ollenkaan.

Vuosiloman kertymisen rajoittaminen perhevapaa-ajalta

Nykyisen lain mukaan työntekijälle kertyy vuosilomaa koko perhevapaan ajalta lukuun ottamatta hoitovapaata. Lakimuutoksen myötä vuosilomaa kertyy äitiys- ja vanhempainvapaan ja vastaavasti isyys- ja vanhempainvapaan ajalta jatkossa enintään 156 arkipäivää eli noin kuudelta kuukaudelta.

Uutta lakia sovelletaan niihin äitiys- ja vanhempainvapaapäiviin tai vastaavasti isyys- ja vanhempainvapaapäiviin, jotka pidetään lain voimaantulon jälkeen. Lisäksi edellytyksenä on, että kyseisen lapsen hoitamiseksi pidetty ensimmäinen perhevapaajakso pidetään 1.4.2016 tai sen jälkeen.

Uusimmat aiheet

Perhevapaakorvaus

22.3.2017
Työnantaja voi hakea uutta perhevapaakorvausta toukokuussa Työnantaja voi hakea toukokuusta alkaen Kelasta 2 500 euron... Lue lisää »

Ajankohtaisia lukuja 2017

13.12.2016
Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017 Kilometrikorvaukset Kilometrikorvaus työmatkasta omalla autolla 41 senttiä... Lue lisää »

Tilaajavastuulaki ja verotuksen muutokset 2017

21.11.2016
Lue tarkemmin muutoksista tästä. Lue lisää »

Vuosilomalaki 1.4.2016 alkaen

5.4.2016
Omavastuu lomalla sairastamisesta palaa ja perhevapaan lomakertymään tulee muutoksia. Vuosiloman siirtämiseen vuosilomalla sairastumisen... Lue lisää »