Ajankohtaisia lukuja 2017

13.12.2016

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017

Kilometrikorvaukset
Kilometrikorvaus työmatkasta omalla autolla 41 senttiä kilometriltä, jota korotetaan 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri.

Päivärahat
Työmatkan kestoaika yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 €
Työmatkan kestoaika yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 41,00 €

Ateriakorvaus
Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,25 €

Luontoisedut vuonna 2017

Ravintoetu
Ravintoedun arvo on 6,40 € ateriaa kohden.

Puhelinetu
Puhelimen luontoisetuarvo on 20,00 € kuukaudessa.

Verohallinnon päätöksen verovapaista matkakustannuksista sekä vuodelle 2017 vahvistetuista luontoisetuarvoista löydät kokonaisuudessaan verohallinnon sivuilta www.vero.fi.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 2017

Yksi maksuluokka; 1,08 % kaikilla työnantajilla

Huom! Sotumaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle, eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetusta palkasta.

Vakuutusmaksuja vuonna 2017

Työttömyysvakuutusmaksu
Työantajan maksu palkkasummasta, joka on enintään 2 044 500 € 0,8%
Työntekijän maksu 1,60%
TyEL-maksu keskimäärin 25,1%
Työntekijän osuus TyEL-maksusta
17-52-vuotiaat 6,15%
53-62-vuotiaat 7,65%
63-67-vuotiaat 6,15%

Vuosina 2017-2025 siirtymäsäännöksen vuoksi 53-62-vuotiailta peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi maksu. Heille kertyy samalta ajalta eläkettä 1,7 % 1,5 % sijaan.

YEL-vakuutettu voi olla 18-vuotiaasta alkaen.

TyEL-ansioraja 58,19 €/kk

YEL-tulorajat

YEL-tulorajan alaraja 4.645,25 €/v
Työtulo, jolla on oikeus Kelan peruspäivärahaan 12.564,00 €/v
(työttömyys- ja sairaspäiväraha)

Uudet verokortit voimaan 1.2.2017 alkaen

1.2.2017 voimaantulevat verokortit voidaan hakea palkkaohjelmaan suora-siirtona, jos työntekijälle on laskettu palkkaa v. 2016.

Muut verokortit pitää edelleen itse toimittaa tilitoimistoon.

Uusimmat aiheet

Perhevapaakorvaus

22.3.2017
Työnantaja voi hakea uutta perhevapaakorvausta toukokuussa Työnantaja voi hakea toukokuusta alkaen Kelasta 2 500 euron... Lue lisää »

Ajankohtaisia lukuja 2017

13.12.2016
Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017 Kilometrikorvaukset Kilometrikorvaus työmatkasta omalla autolla 41 senttiä... Lue lisää »

Tilaajavastuulaki ja verotuksen muutokset 2017

21.11.2016
Lue tarkemmin muutoksista tästä. Lue lisää »

Vuosilomalaki 1.4.2016 alkaen

5.4.2016
Omavastuu lomalla sairastamisesta palaa ja perhevapaan lomakertymään tulee muutoksia. Vuosiloman siirtämiseen vuosilomalla sairastumisen... Lue lisää »